Kära kunder/ besökare!

Efter stor vånda och oerhört mycket arbete ser vi ingen annan råd:

Conditori Baktanken kommer att avsluta sin nuvarande verksamhet den sista maj (31/5).

Vi hade stora planer och ville mycket, men omständigheterna ville desto mer.
Efter att ha kämpat oss igenom en pandemi kommer det nu nya bakslag i form av skenande el- och spannmåls-/ råvarupriser.
Vi kommer att kontakta alla som har gjort beställningar efter det datumet.

Tack för allt stöd och alla fina minnen vi har fått tillsammans. ❤️

Lars & Anna